Ring til os på: 86 61 11 44

Om ARJ-Technology & Anders Koue Maskinteknik

Anders Koue Maskinteknik blev grundlagt i 1984 og deler nu adresse med ARJ Technology A/S, som den 1.3.2017 overtog maskinværkstedet på Jegindøvej 18.

Vi beskæftiger os dels med underleverandørarbejde som drejning og fræsning, og dels med fremstilling af komplette specialmaskiner til flere virksomheder.

Vi lægger vægt på, at kvaliteten er i top hele vejen, og at vores kunder oplever en god service med klare aftaler.

Læs mere om vores arbejde her på siden eller kontakt os for at høre nærmere.

Skriv til os

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig med lige netop dit projekt!

  GDPR

  Persondatapolitik
  for
  ARJ Technology A/S
  Jegindøvej 18
  8800 Viborg

   

  Introduktion

  Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forespørgsel, tilbud, køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos ARJ TECHNOLOGY A/S.

  Når du selv giver personoplysninger til ARJ TECHNOLOGY A/S via mail, elektronisk, telefon eller direkte – accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at ARJ TECHNOLOGY A/S opfylder dit forespørgsel/tilbud/ køb/service/opgave på den bedst mulige måde.

  ARJ TECHNOLOGY A/S – Profil

  ARJ TECHNOLOGY A/S Anders Koue Maskinteknik blev grundlagt i 1984 og deler nu adresse med ARJ Technology A/S, som den 1.3.2017 overtog maskinværkstedet på Jegindøvej 18.

  Vi beskæftiger os dels med underleverandørarbejde som drejning og fræsning, og dels med fremstilling af komplette specialmaskiner til flere virksomheder.

  ARJ TECHNOLOGY A/S beskæftiger i dag omkring 13 medarbejdere og har løbende udvidet produktionen. Firmaet råder over en stor maskinpark, som løbende er blevet udbygget, og tilpasset kunder og behov.

  Vi passer godt på dine oplysninger!

  ARJ TECHNOLOGY A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

  • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører, bestyrelse og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
  • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

  Dataansvarlig

  Selskabet er dataansvarlig og er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

  Selskabet har ikke udpeget en Data Protection Officer.

  Kontaktoplysninger:

  ARJ TECHNOLOGY A/S
  Jegindøvej 18, 8800 Viborg
  Tlf.:86 61 11 44, E-mail: kontor@arjtech.dk

  ARJ TECHNOLOGY A/S udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

  Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af ARJ TECHNOLOGY A/S.

  ARJ TECHNOLOGY A/S indsamler følgende personoplysninger

  Kunder

  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

  Leverandører

  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

  Medarbejdere

  • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse. Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
  • Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse
  • Fortrolige personoplysninger før/under/efter ansættelse

  Bestyrelse

  • Almindelige personoplysninger under/efter bestyrelsespost. Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med bestyrelsesposten.

  Formål

  ARJ TECHNOLOGY A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører, bestyrelse og ansatte.

  Eksempler på formål, hvortil ARJ TECHNOLOGY A/S indsamler personoplysninger:

  • Kontaktinformation til kunder/leverandører
  • Udførelse af opgaver for kunder
  • Kunde/leverandørbehandling
  • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Kontraktlige/ansættelseskrav over for ansatte Registrere dig som lønmodtager i vores bogholderi
  • Registrere dig som medlem af digitalt registrerede personaleordninger
  • Registrere dig hos lønbureau (Proløn)
  • Indbetale indeholdt A-skat til SKAT
  • Indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto
  • Indbetale pensionsbidrag
  • Foretage kontrolforanstaltninger
  • Uddele personale- og julegaver
  • Opbevare dit CV og din ansøgning
  • Opbevare udstedte advarsler og en eventuel bortvisningsskrivelse
  • Kontaktinformation og andre nødvendige informationer vedrørende bestyrelse

  Tidsfrister for sletning/opbevaring

  Personoplysninger slettes, når ARJ TECHNOLOGY A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

  Videregivelse af personoplysninger

  ARJ TECHNOLOGY A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

  ARJ TECHNOLOGY A/S benytter databehandlere til backup og til behandling af løn og økonomi. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på ARJ TECHNOLOGY A/S ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.

  ARJ TECHNOLOGY A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

  Ansøgninger

  Hvis du søger en stilling hos ARJ TECHNOLOGY A/S gemmer vi din ansøgning elektronisk.

  ARJ TECHNOLOGY A/S behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om ARJ TECHNOLOGY A/S vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under ansættelsesprocessen.

  Kun ledelsen og bogholderiet hos ARJ TECHNOLOGY A/S har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

  Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning.

  Hvis ARJ TECHNOLOGY A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter slettes oplysningerne.

  Sikkerhed

  ARJ TECHNOLOGY A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

   

   

  Cookies

  Anvendes iht. lovgivningen

  Juridisk hjemmel (retsligt grundlag)

  ARJ TECHNOLOGY A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører, bestyrelse og ansatte:
  Opfyldelse af en kontrakt

  • Behandling af legitime interesser
  • Samtykker
  • Retlige krav
  • Interesseafvejning

  Dine rettigheder

  Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos ARJ TECHNOLOGY A/S, så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

  • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
  • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
  • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
  • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt” Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
  • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
  • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
  • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
  • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
  • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

  Indsigt, udlevering og overførsel af data

  Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har ARJ TECHNOLOGY A/S fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

  ARJ TECHNOLOGY A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

   

   

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til ARJ TECHNOLOGY A/S ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

  • Gitte Danielsen, Tlf.: 86 61 11 44, E-mail: kontor@arjtech.dk
  • René Thimm, Tlf.: 29 33 89 85, E-mail: rt@arjtech.dk